Esmaspäev, 7. november 2011

Poliitiline idu: faktide esitamine IRL-i moodi

Pühapäevases Delfis ilmus üllatav uudisnupp, kus IRL-i kuuluv linnavolinik Andres Luus tuututab Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskuse tegevuse lõpetamisest, täpsemalt keskuse likvideerimisest ning keskuses tegutsevate seltside taeva alla jäämisest. Kuna kuulun ka ise ühte kõnealuses keskuses toimetavasse seltsi, leian, et IRL on proovinud võita positiivset poliitilist tähelepanu Keskerakonna läbimõtlematu tümitamise ning faktide mittetäieliku esitamise näol.

"Tallinna linnavoliniku Andres Luusi (IRL) sõnul annab neljapäeval volikogus vastu võetud Kultuuri- seltside Teabekeskuse tegevuse lõpetamine suure hoobi seal tegutsevale 14 seltsile ja ühingule liikmeskonnaga üle poole tuhande inimese. „Linnavalitsuse poolt on eriti küüniline kultuuripealinna aastal kaotada ainus kindel tugi, millele need seltsid toetuvad. Otsus võeti vastu kiirustades ning ilma seltsidega konsulteerimata,“ ütles Luus IRL fraktsiooni teatel.

Luusi sõnul on ka häbematu abilinnapea Mihhail Kõlvarti poolne põhjendus, et tegemist on kulude kokkuhoiuga. „Linn hoiab antud juhul nelja inimese koondamisest kokku ligi 20 000 eurot aastas. Samal ajal on sihtasutuse Tallinn 2011 kahe nõukogu liikme palk 75 000 eurot aastas. Kui abilinnapea tahab kulusid kokku hoida, siis alustagu viimasest,“ sõnas Luus. "Suure tõenäosusega on Kultuuriseltside Teabekeskuse likvideerimise järgmiseks etapiks neile mõeldud Sakala 14 hoone müük, mis tähendab seltside tõstmist tänavale," tõdes Luus."

Minuni kui ühe TKT-s tegutseva kultuuriseltsi liikmeni on jõudnud aga muret üldse mitte tekitav kiri, mis selgitas kõikidele seltsidele, et - lühidalt refereerides - TKT tegevus korraldatakse lihtsalt ümber koondnimetuse 'likvideerimine' all ning selle ülesanded antakse edaspidi kanda Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile (vastava otsuse eelnõu teksti ning selgitust saab lugeda nt siin). Teisisõnu – halvemaks ei muutu tegelikult midagi ning mitte ükski selts taeva alla ei jää!

"Mõistan rahutust ja ebakindlust, [...], kuid võin kinnitada, et Teie tegevusele ei avalda muutus vähimatki negatiivset mõju ning tahan samas kummutada kuulujutud, mis liiguvad teabekeskuse sulgemise kohta. Hallatava asutuse töö ümberkorraldamisest ei muutu seal tegutsevate seltside töö ebamugavamaks ega halvemaks.

Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskuse juures tegutsevad seltsid jätkavad nagu seni; ka Sakala tänava ruumide kasutamisvõimalus säilib täies mahus. Pigem toob teabekeskuse töö kultuuriväärtuste ameti poolne juhendamine seltsidele kaasa võimaluse kasutada ameti potentsiaali projektide nõustamisel ning finantsvahendite leidmisel, samuti paraneb seltside võimalus osaleda erinevates ülelinnalistes programmides. Pealegi saab teabekeskuse majandamiskuludeks mõeldud vahendid suunata kultuuriseltsidele tegevuse toetamiseks.

Otsust teabekeskuse töö ümberkorraldamiseks ei tulnud uisapäisa. Sellele eelnesid arutelud ning uue toimimismudeli kaardistamine, mille käigus vaeti erinevaist aspektidest lähtudes keskuse kohustuste ülevõtmisega seotud riske ning tuvastati ameti kui innovaatilise ja hästi toimiva struktuuri eelised teabekeskuse piiratud võimaluste ees.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet tunnustab juhataja [...] kauaaegset tööd, kuid täna on aeg küps muutusteks. Usun, et koostöö Teie vahva seltsiga kujuneb vastastikku rikastavaks. Kultuuriväärtuste amet toetab igati Teie edasist tegevust, pakkudes omalt poolt ruume, kompetentsi, asjalikku nõu ning senisest paremaid materiaalseid võimalusi."

Nõustun – ning usun, et koos minuga ka paljud TKT teiste seltside liikmed – et tõepoolest on senine TKT juhataja olnud tubli ning tema töö äärmiselt tänuväärne, ent eesootav muudatus vajalik ning aeg selleks küps. Kahju, et Tallinna linnas on olukord jõudnud sinna, kus poliitikud püüavad iga sammu peal konkurentidele tuima näoga ära panna, soovimata publikule avada, mis on muudatuste tegelikud tagamaad ning mida arvavad muudatustega kokku puutuvad asjaosalised sellest ise.

1 kommentaar:

digiboks ütles ...

Oeh..poliitika on midagi sellist tänamatut, mida võib vaadelda paljude erinurkade alt..seetõttu jätkub juttu ka kauemaks ja eeldan, et mingis problemaatikas on raske, et mitte öelda võimatu mingit ühtset seisukohta leida. Fight!