Pühapäev, 29. juuli 2012

nagu norras

tahaksin täna
loopida taldrikuid
pilduda kruuse ja peksta
klaase kildudeks
piki põrandat
rebida kardinad puudelt
lõigata ribadeks vaibad
heita aknast välja
raamatud ja riided
keerata pahupidi
padjad ja tekid
ning värvida seinad
vaheldumisi 
ketšupi ja majoneesiga

et mu eluruum
peegeldaks pisutki
segadust mu sees

aga selle asemel
ma pesen nõusid
triigin pesu
poleerin põrandaid
ja klopin vaipu
pühin tolmu
kastan lilli
nühin aknaid läikima
paigutan ümber raamatuid
ning arhiveerin arveid
ja asetan
oma õigele kohale
iga viimse detaili

et mu eluruum
ei peegeldaks
mitte mingil juhul
seda segadust mu sees

vaid ma paistaksin teistele
aga eelkõige iseendale

korras

Kolmapäev, 4. juuli 2012

Nendest mehistest poliitikasaadetest ETV ekraanil...

Üsna palju vett on merre voolanud ajast, mil ma pöördusin Eesti Rahvusringhäälingu poole murega soolisest võrdõiguslikkusest ETV poliitikasaadetes ning juhtmeeskonnas. Ma ei ole teemat unustanud! Tegelikult sain ERR-ist juba 30. mail oma pöördumisele vastuse, mille nüüd täiskujul ja tasakaalustamise eesmärgil oma kajamis ka ära trükin:

Austatud Triin Toomesaar


Oleme tänulikud, et juhtisite tähelepanu soolist võrdõiguslikkust puudutavale olulisele teemale. Ühest küljest tõite välja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ning juhatuse koosseisu puudutava küsimuse ning teisest küljest viitasite ERR-i televisiooniprogrammide saadete “Vabariigi kodanikud” ja “Foorum” saatekülaliste soolisele tasakaalule.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb Eesti Rahvusringhäälingu seaduse (ERHS) § 14 lõike 1 alusel Riigikogu liikmetest ja Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Nõukogu liikmeks nimetatakse Riigikogu poolt Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast.

Sel kevadel täitusid nõukogu liikmetest nelja asjatundja nõukogu liikmeks oleku tähtajad ning Riigikogu nimetas uued eksperdid. Paraku ei oska ma öelda, kas Riigikogu liikmed kaalusid soolise tasakaalu küsimust ERR-i nõukogus. Usun, et Riigikogu lähtus nimetatud nõukogu liikmete puhul nende professioonist, tegevusest ning mõjust ühiskonnas ja otsuse tegemisel kaalus, millist kasu võib konkreetse inimese nimetamisest olla rahvusringhäälingul.

Mis puudutab juhatuse liikmete nimetamist, siis seni ERR-i juhtinud viie liikme asemel jätkab alates 1. juunist uut 5-aastast tähtajaga 4 liige. Ühe liikme mitte-nimetamine juhatuse liikmeks uueks 5-aastaseks tähtajaks ei tulenenud kindlasti soolistest põhjustest.

Teie rõõmustamiseks tahaksin aga öelda, et kõik Eesti Rahvusringhäälingu programmide peatoimetajad on naised. ERR-il on kaks televisiooniprogrammi – ETV ja ETV2 ning viis raadioprogrammi – Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio2 ja Raadio4 ning Raadio Tallinn, mille kõigi peatoimetajad on naised. Ühtlasi soovin märkida, et sooline tasakaal on ERR-i töötajate seas hästi paigas: ERR-is töötab 50,3 % mehi ning 49,7% naisi, seega sisuliselt võrdselt. Samuti on paljude toimetuste ning muude osakondade juhid naised.

Saatekülaliste sooline tasakaal on aga teine küsimus. Teie poolt viidatud saated kuuluvad ühiskonna- ja poliitikasaadete žanrisse. Paraku kaldub Eestis sooline tasakaal just poliitika valdkonnas pigem meeste kasuks, mistõttu domineerivad mehed ka poliitika- ja ühiskonnaelu kajastavates saadetes. Samas teevad mõlema eelnimetatud saate toimetajad, saatejuhid ja terved meeskonnad pidevalt tugevat tööd selleks, et saada saatesse esinema vähemasti ükski naine. Paljude teemade aruteludes, kuhu kutsutakse järgides ajakirjanduse poliitilise tasakaalu nõuet erinevate fraktsioonide esindajad, nimetavad erakonnad ise isiku, kes vastavat saate teemat valdavad ning saadavad ta saatesse. Ajakirjanikel ei jää sellistel puhkudel tihti endal otsustusruumi. Samuti ei soovi paljud tagasihoidlikumad inimesed televisioonis esineda, kuna kardavad rambipalavikku või avalikku esinemist üldisemalt.

"Vabariigi kodanike" saatesse valitakse saatekülalisi inimeste seast, kes konkreetsel teemal südant valutavad ja seda ka kuskil mingil moel väljendanud on. Sõnakus ja esinemisoskus tulevad väitlussaates kasuks. Kui selliste inimeste hulgas on kaks võrdselt head saatekülalist, siis on eelis daamidel, ja just sellepärast, et naisi leidub esinejate seas üldiselt kahjuks vähem.

Kinnitan Teile, et ERR-i töötajad teevad pidevat tööd selle nimel, et meie saated oleksid huvitavamad, mitmekülgsemad ja kajastaksid kõige laiemalt erinevate inimeste ja huvigruppide soove ning rahuldaksid nende infovajaduse. Seejuures püütakse arvestada ka soolise tasakaalu saavutamist.

Soovin Teile kõike head ja jätkuvat aktiivsust ühiskonnaelu küsimustes.

Lugupidamisega

Karin [...]
administratiiv- ja õigusosakonna juhataja
nõukogu nõunik

Esmalt - suur tänu Eesti Rahvusringhäälingule vastamast ning suur tänu heade soovide eest! Teiseks – tänan, et olete teadvustanud probleemi olemasolu ning kinnitasite, et tegelikult ERR-i töötajad tegelevad pidevalt selle probleemi lahendamisega. 

Mõistsin juba pöördumist kirjutades ning tõin selle oma kirjas ka välja, et nõukogu ning juhatuse tänane koosseis ei ole otseselt kivi ringhäälingu kapsaaeda, vaid tuhka võiks endale eelkõige pähe raputada Riigikogu. Mul on hea meel lugeda, et ERR-i peatoimetajate hulgas on naised väga hästi esindatud, samuti on mul meeldiv lugeda, et rahvusringhäälingu kogu töötajaskond on sooliselt tasakaalus. Tunnistan, mõneti teeb siiski tusaseks kogu pildist kooruv igapäev, kus tippjuhtkond, st võimu- ning otsustusmeeskond (juhatus ja nõukogu), on mehed ning keskastmejuhid (peatoimetajad, muude osakondade juhid ja toimetajad) naised. See peegeldab väga tõetruult muudki tänast statistikat meeste ja naiste positsioonidest juhtimisskaalal.

Mis puudutab poliitikasaateid ning nende soolist tasakaalu, siis – nagu juba mainisin – on mul hea meel, et saadete toimetajad ning saatejuhid-meeskonnad naiste esindatuse nimel tugevalt tööd teevad. Üks soovitus minu pöördumises oli avaldada ka erakondadele tugevamat survet naisesindajate saatmiseks kõnealustesse saadetesse. Kuidas ja millist survet ERR võiks ja saaks parteidele avaldada, mina täpselt välja pakkua ei oska – ERR-il on kohustus jälgida ka poliitilist tasakaalu, mistõttu ilmselt saatekülaliste hulgast välja jätmisega "ähvardada" ei saa.  Samas – kas Foorumis peavad käima just parlamendierakonnad? Kui rohelised, endine Rahvaliit või ükskõik milline muu erakond pakuks omalt poolt saatesse nt naiskülalise, võiks neil olla seejuures eelis. Kahjuks ERR-i esindaja nõuannet erakondadele signaali andmisest ja selle võimalikkusest täpsemalt ei kommenteerinud. 

See, et naised on tagasihoidlikumad ning pelgavad avalikku esinemist ja oma arvamuse esitamist, oma seisukohtade kaitsmist, on kurb tõde. Seetõttu naised ilmselt tihti loobuvad ETV saadetes esinemisest, see on ka üks põhjuseid, miks jõuab naisi harvem poliitikasse. Kindlasti kavatsen ise antud probleemi lahendamise nimel tööd tegema hakata juba sügisest. Püüan eesti keele ja kirjanduse õpetajana süstida  noortesse rohkem esinemiskindlust. Tahan julgustada eelkõige noori tüdrukuid oma arvamust avaldama, argumenteerima, oma seisukohtade eest seisma ning neid põhjendama. Usun, et nii hakkab tulevikus ehk võrdsustuma ka naiste ja meeste tasakaal aktiivsete (noor)poliitikute hulgas.

Loodan, et Eesti Rahvusringhääling kirjutab soolise võrdõiguslikkuse küsimuse edaspidi sisse ka oma arengukavadesse – minu hinnangul on see vajalik, kuna sellisel juhul on ERR-il ka kohustus soolist tasakaalu kuidagi konkreetselt mõõta ning mingi tulemus saavutada. Mina jään aga kindlasti ETV poliitikasaateid edasi vaatama ning hoian tulevikuski väga teravalt silma peal nii saadete kui ERR-i juhtmeeskonna soolisel koosseisul, et vajadusel taas näppu viibutada.

Esmaspäev, 2. juuli 2012

Forbes ei ole majandusajakiri!

Jah, nimetagem asju õigete nimedega. Forbes on konservatiivset neoliberaalset majandusmudelit idealiseeriv ajakiri keskmisest oluliselt jõukamale varases keskeas mehele. Majandusajakirjaks on seda minu hinnangul palju nimetada,* ent ometi teeb seda nii Delfi kui Postimees. Lugedes härra Steve Forbesi avasõnu eestikeelsele esinumbrile, sain teada, et proportsionaalne tulumaks on ainus õiglane ja aus maksusüsteem ning kokkuhoid ja kärpimine on põhimõtteliselt ainus viis majanduskriisist pääsemiseks. Selline konkreetne määratlus ajakirja esinumbris ning seda ajakirja omaniku ja peatoimetaja poolt paneb kogu ajakirja minu jaoks väga ahtasse kasti. Täienduseks sobivad siia suurepäraselt härra Forbesi sõnad kohtumiselt Eesti rikaste ja ilusatega: „[Krugman] eksib majandusküsimustes kõiges.“ (vt nt Delfist või Postimehe E24-st) Ehk teisisõnu on olemas ainult üks õige tee – see on neoliberaalne. 


Mulle torkas väga teravalt veel silma, et naisi selles ajakirjas ei ole. Välja arvatud üksikutel (seksikatel) reklaamidel ning mõnel pildil ajakirja lõpus olevas reisikirjelduses. Naisi ei ole ka Eesti ärieliidi hulgas (nagu Delfi fotodelt näha võib) ning ilmselt ei ole nad sinna eriti oodatudki, vaadates, kui ühele poole kaldu kogu Forbes Eesti (ning nende meeskondki) on. 

Lühidalt kokkuvõttes on tegu ühe neoliberaalse nišiajakirjaga kitsale meeseliidile ning majandusajakirjaks on seda liiga palju nimetada. Veel enam - ma ei saa aru härra Forbesi sõnadest ajakirja esinumbris, et Forbes Eesti ilmumine peegeldab meie riigi majanduse head käekäiku. Kuidas, millisest otsast ja kellele ehk teisisõnu: "Möh?!"


*Muuseas, inglise keeles kutsuvad nad ennast business magazine'iks ehk äriajakirjaks, mis on pisut ausam variant kui majandusajakiri. Ei tea, miks eesti keeles ning Eesti meedias on  tiitli 'majandusajakiri' kasuks otsustatud?