Laupäev, 23. juuli 2011

Päeva idu: pahupidi terrorism

Oli eilsete Norra-sündmuste korraldaja kes tahes ning mis tahes, terrorismiga - poliitilistel, usulistel vm ideoloogilistel põhjustel korraldatud vägivallaaktiga tsiviilisikute vastu hirmu ja paanika tekitamiseks - oli tegu igal juhul. Utøya saarel aset leidnud tulistamine ning Oslo kesklinnas toimunud pommiplahvatus langevad mõlemad täpselt selle definitsiooni alla, on intsidendid omavahel seotud või mitte. Kõige hirmutavam aspekt selle kõige juures on aga see, et eilne tulistaja-terrorist on pärit norralaste endi hulgast ning tema „põhjused“ terrorismiks hoopis teistsugused kui Lääs nägema on harjunud.

Paljud Läänemaailma liidrid, sh Obama, jõudsid moslemid juba enne tõe selgumist hukka mõista; ka Norra moslemikogukond palus vabandust arvatava moslemipäritolu ründaja eest. Alles hiljem selgus, et tulistaja on hoopis norralane, konservatiiv, kristlane, tugevalt multikultuursuse vastane ning soovis ilmselt - järgneb spekulatsioon - Tööerakonna noortelaagris korraldatud veresaunaga mõista anda, et vasakpoolsete internatsionaalsust toetav ja salliv poliitika ei ole talle vastuvõetav. Seda enam on Lääs šokis – rünnak(ud) ei lange tavapärastesse terrorismi-parameetritesse ning on justkui „pahupidi terrorism“ Lääne territooriumil – kohalik paremäärmuslasest anti-moslem tapab omasid, kes ei olnud isegi moslemid, vaid lihtsalt multikultuursust toetava-salliva vasakpoolse valitsuspartei (Arbeiderpartiet) noored; samast parteist on ka peaminister, kelle ründamiseks oli ilmselt mõeldud kesklinna (auto)pomm.

Maailm muutus just oluliselt ebakindlamaks.
__________
Pilt siit.

29 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Võibolla on tegu hoopis äärmus-vabamüürlasega? Mh?

Mõelda võiks ka sellele miks tundub, et heteroseksuaalsed valged mehed on viimasel ajal nii pinges?

Triin Toomesaar ütles ...

Vabamüürlane või mitte-vabamüürlane - ma ei näe ausalt öeldes antud kontekstis sellel mingisugust tähtsust. Seda enam, et vabamüürlus tundub pigem mingisugune müütiline vandenõuteooria. Kuigi intrigeeriv, muidugi...

Miks on heteroseksuaalsed valged mehed viimasel ajal nii pinges? Kas nad on rohkem pinges kui muul ajal minevikus või kas nad on rohkem pinges kui teised rühmad? Ja kas see pinge annab õiguse olla teiste suhtes vägivaldne?

Tänapäeval on kõik pinges - elu on muutunud kiiremaks ja nõudlikumaks kui varem. Kõigil on vaja olla edukas ja rikas. Infot pressib igast kanalist üha enam sisse ja seda ei jõuta enam seedida jne. Samas - kas just heteroseksuaalsed valged mehed need kõige rõhutumad ja rusutumad on? Ei tea. Äkki selgitad?

Igal juhul - kordan veel - liigne pinge ei anna õigust olla teiste suhtes vägivaldne. Kui annaks, võiks justkui õigustada ka koduvägivalda - "tulin koju, olin tööst jube pinges, naine ka näägutas (ehk küsis, kas mees võiks homme lapse ise kooli viia) ning lõin naist - pinges olen, noh, saage aru!" Ja kõik saavadki aru.. Või?

Anonüümne ütles ...

Muidugi ei anna pinges oleks õigustust -ent selgitab sündmuste tagamaad ja põhjuseid. Muideks. Kuna sa tõid nii toreda suhtenäite perekonnast siis väidan, et 95% naistest õigustavad just enda pinges olekuga oma halba -verbaalselt vägivaldset -käitumist.

Aga see selleks.

Jah, ma arvan, et valged mehed on pinges -ja ehk tõesti rohkem, kui ülejäänud grupid. Esiteks on neilt ära võetud minapilti toetavad religioossed, ühiskondlikud ja kultuurilised pidepunktid (st meeste õigusi ja tegevusvabadust on rängalt piiratud, samas kui nende kohustusi on oluliselt suurendatud).

Valgete meeste reaktsioon neid ümbritsevale ebakindlusele on asuda "traditsiooniliste väärtuste" kaitsele.

Ja rõhutame veelkord, et kõik aru saaksid -ma ei õigusta vägivalda vaid püüan mõista millest see alguse saab. Mis on vägivalla päästikuks ja miks tundusid Breivikile tema teo tagajärjed aktsepteeritavad.

Mis veel? On rumalus mitte analüüsida kurjategija teo motiive ning taandada kõik slõuganile "mees oli lihtsalt hull". Sest isegi hulludel on omad motiivid ja ettekujutused.

Triin Toomesaar ütles ...

Olen nõus, et Norra-tulistaja hulluks tembeldamine on/oleks liialt pealiskaudne ning selle teo taga olid oma motiivid, mida ta on suutnud (hästi) põhjendada (just iseenda jaoks) ning millele tuleks mõelda.

Samas - ma ikkagi ei taha nõustuda sellega, et valgetel meestel justkui oleks põhjust rohkem pinges olla kui teistel gruppidel, eriti kuna - nagu sa välja tood - et nende õiguseid on piiratud, samas kohustusi suurendatud. Milliseid kohustusi sa silmas pead? Üha suurema töö teevad ühiskonnas ära nt naised, sest olgugi, et tänapäeval on norm, et naised käivad tööl, on ühtlasi endiselt norm, et nad ka kodus peavad pea alati üksinda rabelema. Lihtsustatult - naistel on sageli justkui 2 töökohta, mille pärast "pinges olla" ning mehe kallal "näägutada", et ta ka natuke kodustesse toimetustesse panustaks...

Religioosne, ühiskondlik ja kultuuriline keskkond ongi pidevas muutumises meie kõigi jaoks - kõigi õigused ja kohustused on pidevas muutumises, eriti viimastel kümnenditel. Kas peaks tõmbuma müüride vahele ning sealt, rusikas püsti, nõudma ilmtingimata status quo säilimist? Mulle tundub, et seda just Breivik püüdis teha. Sama on läbi ajaloo (valged mehed) püüdnud teha korduvalt - nt "ketsereid", kes püüdsid selgitada, et maa on ümmargune ning tiirleb ümber päikese, tappes, vangi heites, põletades. Kas valge mees on ka 21. sajandil nii kehv muutustega kohaneja? Tahaks uskuda ja loota, et mitte. On hulk "valgeid mehi", kes ei ole tänini suutnud nende muutustega kaasa minna, samas on aga üha suurem hulk (noori), kes on ilusti kohanenud.

"Valge mees" on ka ehk liiga suur rühm, et siin tegelikult üldse mingisugusest ühtsest pingest rääkida? On erinevad maailmavaated, erinev elukogemus, mille pinnal "valge mees" kas pingestub või ei pingestu...

Ulf D. Mortum ütles ...

Ohjah. Jätkem õõnes feminatslik retoorika ja keskendugem olulisele!
Mõelgem säändse asja nigu karma pääle. Teo ja tagajärje säädus.
Breiviku tegu om kellegi teo vai ka tegematajätmise tagajärg.

Triin Toomesaar ütles ...

Kahju, et Eestis endiselt soolise prisma käsitlemisele feminatsismi silt külge kleebitakse. Läänes on õnneks aru saadud, et tegemist ei ole niisama pseudotuututamisega. Ehk jõuab see mõistmine kunagi ka Eestisse? Oma potentsiaalsete tütarde ja poegade nimel ma loodan, et õige varsti.

ÖöHulkur ütles ...

Eesti maile jõvvap kõik suure hilinemisega, siis ku mujal om joba mingi uus moeullus valla pääsnu' nink eelmine ullus aegunuss vai suisa kahjulikuss kuulutetu.
Muusääs, maailma asja' käivä' spiraalipäidi - mõtle tolle pääle.

Mes sinu tulevide latside putt, siis paraku pelgä', et nä' sünnivä' mõne uvve Aadu vai Jossi aigsede maailma. See võib ka naasterahvas olla - vahet pole. Diktaator om diktaator.

Triin Toomesaar ütles ...

Teooriaid (maailma)elu kulgemise kohta on palju - kelle arvates kulgevad sündmused spiraalselt, kelle jaoks lineaarselt, kelle jaoks tõusvate lainetena. Tõde siinkohal ilmselt ei ole. Üks teooria nt väidab, et kultuurid ning sellest tulenevalt ka maailmaasjad liiguvad aja(loo) jooksul Idast Läände ehk teisisõnu, meil ei olegi lõppkokkuvõttes oma kultuuri väljasuremise (või vähemalt muundumise) eest pääsu. Kellele milline filosoofia, eks ole?

Mis puudutab soolisesse võrdõiguslikkusesse kui kahjulikku moehullusesse, siis üha enam teoreetikuid toob välja, et sooline ebavõrdsus on majandusele, aga samuti nt kultuuri säilumisele kahjulik.

ÖöHulkur ütles ...

Idast läände - oleneb, kuis tõlgendada. Tegelt om vanade eestlaste ilmavaade väegade sarnatne vanade iinlaste omaga - taoism jne. Looduslähedus, universumi sääduste perrä kulgemine... Tõine asi om mudugi tuu, et perämidsil aigul om idast aint saasta tulnu' - mõtle' siinkotusen sovjeti-mentaliteeti, mes tegelt ei erinegi nii väegade J€wropa liidu mentaliteedist.

Mes putt soolist võrdõiguslisust - tegelt om mul aina rohkemb tunne, et tolle ja muijegi tühipröökamiste varjun tahetasse jätkata toda, mes NSVL-i kokku variseden pooleli jäi - luvva soota, rahvuseta, mõttevõimeta, üldse identiteedita tüümesilaste karja, kes sõnakuuleliselt massava' massusi ja pangalainu, teeva' tüüd elik nuumava' kõikvärki isinakanu' liidreid... Hall mass, ütesõnaga. Orwell. 1984.

Tegelt, ega tuu Breivik nii väegade rüüknu' määnekisist feminatsest, ikke pigemb multikultist ja "poliitkorrektsusest"...

Sulle mudugi miildüss, ku su tütär vägistatass moslemite poolt vai poig keksiss pruunlasiga kahtlasen kõrtsiurkan homo-jenkat, kihnu troi sälän, sombreero pään ja tanksaapa' jalan?

Oeh, kas tõest' pole siinmail nettusen kedägi minust targembat, kesse maailma asju ka taipass???

Triin Toomesaar ütles ...

Lõpumärkuseks mu poolt - sest, nagu ka ise mainisid, ilmselt sinust targemat (ega isegi sinuga võrdset) arvajat ei tundu olevat siin ilmas. :)

* ka nõukogude kultuur läheb kultuuride nihkumise teoorias Lääne kultuuri alla ning saab välja vahetatud Idast tuleva kultuuri alla.
* kahju, et soolist võrdõiguslikkust nähakse kui tonti, mis kõik inimesed kesksooliseks teeb; see ei ole nii, aga ilmselt ei suuda mina sind ümber veenda.
* tütre vägistamine ei ole võrreldav poja homoseksuaalsusega - viimane mind tõesti ei häiriks, olgu ta partner must, valge või kasvõi sinine. Tütre vägistamine ei ole aga mingil juhul midagi, mis kellelegi meeldiks, olgu vägistaja kristlane, moslem või ateist.
* feminatsismi-teema arenes siin minu initsiatiivita - järelikult mingil põhjusel see painab teid...

Anonüümne ütles ...

Ma saan sellest nii aru, et kui sind ei häiri poja homosuhe, et siis ei häiri sind ka poja ja tütre intsestsuhe? Samuti ei häiri täiskasvanud tütre ja isa intsestsuhe?

Armastus on ju nii ilus.

Triin Toomesaar ütles ...

Hea anonüümne, sa saad valesti aru.

...

Mõtlesin algul, et selgitan pikemalt, aga kuna su kommentaarist võib välja lugeda iroonilist põlgust, siis ilmselt ei muuda minu selgitused sinu arvamust ja las ta parem olla.

ÖöHulkur ütles ...

Pistä' siia kommentariaati umalt puult ka üttekomatõist, vastama ei piä. Võta toda mõtlimisainena.
Olgu ka märgitu', et minust targembid ja sammal tasemel inemisi om, a' inämbus näist ei esine (inämb)nettusen - tsiakarjale ole'i pärlid taris, pigemb sadult, et egätsugu valitseja' saass ka edespäidi näide sälän ratsutada... Suhtle' näide tarkadega ka isi reaalin - ja ainult reaalin.

Võtame paremb su perämidse' punkti'.
*Ja kedä-midä mia sis olle' joba tükk aiga inemisile selgess teinu'? EL ja NSVL om üits ja sama saast.
*Mia'i olle kõnõlnu aint soost vaid ka muust - identiteedi kaotusest. Et inemisist, indiviidest, saava' nimeta, rahvuseta, mõttevõimeta tegelatse' - hall mass. Identiteedi asemel om isikukood, moblanummer, IP ja pangakonto nummer... Ja sis viil - tsitaat: Mis puudutab soolisesse võrdõiguslikkusesse kui kahjulikku moehullusesse, siis üha enam teoreetikuid toob välja, et sooline ebavõrdsus on majandusele, aga samuti nt kultuuri säilumisele kahjulik. - ollet kuulnu' ütelungi: kes massap, tuu ka muusika tellip? Ka Emor või õigetmuudu massja jaoss koostada küsitluse tulemi, mille perrä 137,5 prossa eestimaalasist pooldass justku Saviplönni... :D
* Kuju nüit ette, et su poiga sunnitasse kuulipritsiga ähvärdäden tolless iispuulkirjeldetu' jenkass...
*Mia juhtse tähelepanu just tollele, et femi-värk ei olleki teemass - pigemb multikulti. Loe mu edimäst kommi siin teeman uvvest'.

Dixi et animam levavi.
Jõudu sulle arenemisel. Femi-teemal kõnelme, ütleme, paarikümne aasta peräst, ku tuu om osutunu' järjekõrratsess mulliss.

Triin Toomesaar ütles ...

Olen kuulnud seda su poolt mainitud ütlust, aga ausalt öeldes, ega ma ei viidanudki oma argumendiga Emorile või isegi Statistikaametile, vaid erinevatele akadeemikutele maailmas, kes reaalselt teadusega tegelevad, mitte ainult statistika umbrmäärase korjamise ja serveerimisega.

Lisaks - püsikuuli ees homoseksuaalsusele sundimine on sama mis n.ö klassikaline vägistamine, mistõttu ei saa sinu paralleelist taas aru. Mida ma pean ette kujutama? Kui mu tütart vägistab valge mees või mu poega mustanahaline mees, siis minu jaoks on need võrdsed kuriteod. Kui mu pojal on aga reaalne partnerlussuhe mustanahalise mehega, sest ta on homoseksuaalne, kuidas oleks see võrreldav vägistamisega, aru ma ei saa.

Ilmselt on sinu maailmavaade rahvuslik-konservatiivne, samal ajal kui mina olen sotsiaaldemokraat - imselt sellisel maailmavaateliselt erinevalt pinnal ei olegi võimalik reaalset diskussiooni pidada. Kui mina pakun (väi vähemalt üritan pakkuda) oma vaatenurga kaitseks argumente, siis sina laksad ämbrist märja rätikuga lihtsalt seisukohti, mis on ülim tõde, mh väänates minu argumente sedasi, kuidas endale sobivam.

Küll aga, mis puutub nt feminismi, siis peaks sul meie riigis hea ja rahulik elada olema - meie praegune valitsus tegeleb soolise võrdõiguslikkuse edendamisega nii vähe kui võimalik ehk üldse mitte või siis parajasti nii palju, et Euroopa Liidust tulevat õhkõrna kisa vaigistada.

ÖöHulkur ütles ...

Oeh-oeh, sa ikke jõvvat... :)

Võrrelus Emoriga vihjasi tollele, et ka akadeemik ja eriti "akadeemik" om ärostetav... Ja kedä ei olle võimalik är osta, tuu müvväs maha.
Kuulipritsi jutt tulli sihe, näitämäss, et maailm ole'i musta-valgekirju. Su poig või sulle näidätä ääd nägu ja kitä, et nii ärütlemädä mõnus om homo olla, a' tegelt tedä sunnitasse... Säänne näide.

Ilmakaemusega panit küll puhta puusse. Tuu kisk mul pigemb libertarismi puule. Tõisisõnu, jämejält väljendäden: sina ei situ miu silgukarpi ja mia ei tee todasamma siu silgukarbiga :)
Paraku egätsugu homo- ja heteroäärmusladse', radikaal-feministi' (kedä mia nimetaki feminatsess) ja määnekidse miis-sovinisti', sionatsi' ja tavalidse' natsi', moslemi', kristladse' nink ateisti' muku üürgävä' uma ilmavaadet läbi meedia nink egäl tanumanukal, nigut oless just tuu vai tõine probla kõikse tähtjämb maailmamuna pääl... Pruuvi sis rahun elädä.
Rahulik elo om tegelt võimalik küll, a' mette suuren liinan. Mis om üits palluist põhjusist, et mia inämb ei olle Kiluliina asukas.

Saisu- ja istekotuste nink muije argumente asjun meenus ütelus paja nink katla teemal... ;)

Triin Toomesaar ütles ...

Sa isegi jõuad.

"Puhta puusse" ju ei pannud - libertaalid ongi ümmarguselt võttes ühe otsaga konservatiivid, teisega (peaks vähemalt olema) sotsiaaldemokraadid või vasak-liberaalid. Mh libertaalid toetavad homoõigusi ning ka suuremat soolist võrdõiguslikkust, mistõttu mulle jääb veidi arusaamatuks, mil määral ja mille pinnal end libertaalina defineerid. Kui tõesti libertaal, siis ilmselt suhteliselt konservatiivne libertaal, mitte libertaal selle klassikalises mõttes.

ÖöHulkur ütles ...

Libertaar, mitte libertaal, muusääs.

"Libertarism on poliitiline filosoofia, mis kaitseb ideed, et isikud peaks olema vabad otsustes, mida nad iganes soovivad teha oma isiku või omandiga, kui see ei riku teiste isikute samasuguseid vabadusi. Libertarismi pooldajaid nimetatakse libertaarideks."
Kiiruga vällä otsitu' definitsioon, wikipediast.

Homo- ja muije õiguse asjun - pole mul näide vasta keskit, aint et meetodi' omma vale' (ime, et nt homo- ja heteroäärmuslasi vahel pole avalikuss sõass lännu, iks kurika ja molotovi koksiga). A' ku mõni tull saisukotusiga mulle pääle üppämä, võrdup tuu uma umbrohuga tõise inemise kapstamaale tulekuga!

Triin Toomesaar ütles ...

Eesti keeles ei ole ametlikku vastet ingliskeelsele sõnale libertarian, mistõttu kasutatakse paralleelselt ning küllaltki cõrdselt mõlemaid variante -
libertaal ja libertaar, sealjuures esimene variant on eestlastele isegi suupärasem, viimane natuke võõras, aga kui eelistad end libertaariks kutsuda, siis nii saagu olema.

On küllaltki õhuke piir, millal lihtsalt argumenteeritakse, püütakse oma seisukohti selgitada,
millal seisukohti vägisi peale surutakse. Kui sa üleüldiselt mõtled, et miks me riigis seda "feminatsismi" ja homoõigusi nii peale surutakse, siis - ega ei suruta küll. Pigem üritatakse end lihtsalt rohkem kuuldavaks teha - kui seda ka ei üritataks, jääks Eesti igavesti inimõiguste poolest igandriigiks. Poliitilist tahet nende probleemidega tegeleda ju ei ole (mistõttu peaksid rahul olema).

Või on nii, et need, kelle õigusi (põhjusetult) piiratakse, peaks vait ja omaette istuma, sest äkki hüppab mõnele oma seisukohtadega liiga peale? Oma elementaarsete õiguste eest tulebki võidelda. Või oleks me pidanud ka riigina tasa ja omaette hoidma, kui nõukogude liidu lagunemiseks läks - nõukogude liidu hinnangul meil ei olnud õigust iseseisvusele, vaid pidanuks rõõmsalt ja rõõsalt Vene rüppe tahtma jääda? Ometi saime oma tahtmise ja seisukohad neile "peale surutud".

Ohtlik on teiste arvamusi tõrjuda argumendiga, et "mis sa hüppad oma seisukohtadega mulle peale". Või ei? Mis hetkest alates on tegemist vestluse ning õiguste selgitamisega, mis hetkest alates seisukohtade pealesurumisega?

Muuseas - kui kapsamaast ja peale hüppavast umbrohust rääkida, siis - siin kajamis on ju minu kapsamaa.. :) Aga vestelgem terviseks!

Anonüümne ütles ...

Mina ajaks ikka seda intsesti-värki edasi. Loomulikult olen ma sarkastiline, ent on ka põhjust.

Väidan, et juhul, kui sa aktsepteerid homosuhet, kui normaalset ja ühiskondlikult tunnustamist väärivat nähtust, pead sa aktsepteerima ka muid nn inimlikke eripärasid. Intsest on seda. Samuti armastus laste vastu -mis ei pea muide olema seksuaalne vaid võib vabalt väljenduda üksnes platooniliselt. Lähtudes samast loogikast PEAD sa aktsepteerima intsesti, lastearmastust, ning kõiki MUID nö suhteliike mida inimese ajukeemia produtseerida suudab.

On sul üldse vastuargumente?

Triin Toomesaar ütles ...

Kulla anonüümne, vastuargumente on mul palju, iseasi, kas need sulle ka mokka mööda on..

Homosuhe on suhe kahe hariliku vaimselt terve täiskasvanu vahel, kusjuures mõlemad osapooled soovivad seda suhet, sinu poolt mainitud muud suhteliigid üldjuhul sellised ei ole. Homosuhe eksisteerib inimeste vahel, kes seda mõlemad soovivad, teiste suhete puhul üks osapool seda suhet ei soovi, mh kasutab üks osapool tihti teise suhtes vägivalda - kas vaimset või füüsilist - või lihtsalt oma (vaimset) üleolekut teisest osapoolest. Nt ei ole aktsepteeritav seksuaalsuhe lapsega, olgu siis platooniline või vähem platooniline, sest see laps ei ole selle suhtega nõus.

Kui need ei ole sinu jaoks vastuargumendid, siis on mul sinust kahju ja ilmselt ei ole sellel diskussioonil sinu ja minu vahel mõtet...

Anonüümne ütles ...

Sa lähtud eeldusest, et intsest ei ole vabatahtlik? Miks? Intsest võib olla vägagi vabatahtlik. Samuti on vabatahtlik ühepoolne armastus laste vastu, last sealjuures vaimselt või füüsiliselt nö kahjustamata (imetlemine, vaatlemine, kingituste tegemine jmt, mis kuulub ka homosuhetesse). Vabatahtlik võib olla ka grupikooselu (nn sodoomia).

Arusaamatu ja põhistamata on sinu väide, et homosuhe tekib vaimselt tervete inimeste vahel. Sellisel juhul peaks iga mees ja naine mingil eluhetkel tundma "tervet" tõmmet omasoolise inimese vastu. Kuid see pole nii.

Vägivaldsusest. Vägivalda on ka homosuhetes. On mahavaikitud tõde, et vanad homod kasvatavad endale kingituste, meelituste ja tähelepanu osutamisega armukesi ja nö elukaaslaseid. Tegemist on täiesti ebavõrdse suhtega, kus noori inimesi kurjasti ära kasutatakse.

Seega, kui sa järgid oma põhimõtteid ja tõekspidamisi, aktsepteerid sa intsesti, grupiabielu ja seksuaalse alatooniga ühepoolset lastearmastamist juhul, kui kõik sünnib vabatahtlikult ja alates 16ndast eluaastast? Oo, ma unustasin veel sellise süütu lõbu nagu nudism.

Triin Toomesaar ütles ...

Anonüümne - mina selgitasin sinule oma seisukohti, millistega, muuseas, ma ei ole üksinda, ja ma jään nende juurde. Ma leian, et sinu vihase vastumeelsuse juures ei ole mõtet seda diskussiooni üleval hoida - või kui väga soovid, siis avalikusta ka oma pärisnimi ning siis vestleme edasi.

Ma ühtlasi ütlesin selgelt välja, mida ma aktsepteerin ja mida mitte. Loe üle, kui arusaamatuks jäi.

Anonüümne ütles ...

Sinu seisukoht on ebaloogiline ja diskrimineeriv. Tegemist on usuga religioosses tähenduses.

Kommentaari autori anonüümsus või mitteanonüümsus ei vähenda ühe või teise argumendi olemasolu või paikapidavust. Sa väldid dialoogi ja argumenteerimist, asendades selle loosungitega ning püüdes anonüümset kommentaatorit näidata ebausaldusväärsena. Miks küll? Me tegeleme ju põhimõtete mitte isikutega?

Triin Toomesaar ütles ...

Ei saa küll täpselt aru, miks just minu seisukoht on ebaloogiline ja diskrimineeriv, kui Anonüümse oma ei ole, aga olgu... Samuti - kelle religioonile sa viitad? Ma olen nt õigeusklik, aga see pole kuidagi eelpool toimunud diskussiooniga seotud.

Anonüümsest anonüümsusest. Lääne blogimaailmas näeb hea blogimis- ning kommenteerimistava ette, et keegi ei tohi(ks) oma kommentaaridega mh viha ja sallimatust õhutada. Anonüümne seda aga minu hinnangul tundub tegevat. Anonüümselt on hea vihata - see on Eesti virtuaalkultuurile midagi kahetsusväärselt omast. Taas - Lääne virtuaalmaailmas on anonüümselt kommenteerimine midagi taunitavat, eriti kui sellega seoses kedagi, nt teatud vähemusi solvatakse (Anonüümne: "Homoseksuaalsus ning nudism on sama mis pedofiilia ja intsest."). Ma võiks vabalt need kommentaarid vaikides ära kustutada - mis kuulub taaskord hea blogimistava juurde - aga seni on mul olnud naiivsust loota, et viha ja sallimatus on siin ainult üksikud erandid. Pean tunnistama - kuna käsitlen oma blogis paljude jaoks vastuolulisi ning vastuvõetamatuid teemasid - olen mõelnud kommentaaride modereerimisele, mis mh tähendab, et sarnase sisuga kommentaarid ei pruugi edaspidi avalikkuse ette jõuda. Eestis on millegi pärast arvamus, et sõnavabadus tähendab seda, et oma (teisi halvustavaid) seisukohti võib tati lenneldes igasse ilmakaarde tulistada... Tegelikult see nii ei ole.

Minu seisukoht minu blogis on selline, et kui julged teisi anonüümselt halvustada, vihata, põlata, julge seda ka avalikult, oma nime all esinedes. Kõik internetileheküljed ei pea olema kui Delfi peldikusein, andke andeks. Nagu ütlesin - Eesti kommentaariumite lõputult anonüümne tatipritsi-vabadus on niikuinii virtuaalmaailma värdvorm. Sul on õigus olla homopõlgur sama palju kui mul on õigus öelda, et homopõlgus ei ole minu vabas blogis vastuvõetav, sama palju kui mul on õigus öelda ja jääda selle juurde, et intsest ja pedofiilia ei ole vastuvõetavad. Mis diskussioonist käib jutt, kui Anonüümne raiub rauda, et kuna minu jaoks on A vastuvõetav, siis järelikult on seda ka G, Z ja Ü - isegi kui olen selgitanud, miks see nii ei ole. Diskussioon peitub siin kus? Loosungeid loobib siin kes?

Lühidalt - kui julged hukka mõista ning põlata, siis tee seda avalikult. Eestis selle eest teadupoolest vangi ei panda, nii et ma ei saa aru, miks siis oma isikut varjata..?

Anonüümne ütles ...

Jumal küll! Nii pikk tekst ja ei ühtegi vastust. Selle asemel tegeled sa leimimise ja stigmatiseerimisega.

Vihkamine? Ma ei vihka homosid. Mul on targematki teha. Kuid homoteema küsimus on põhimõtteline ja kultuurikontekstis äärmiselt märgiline. Sellest ka huvi antud teema vastu.

Homod (gayd, kui soovid) on ise seisukohal, et nende puhul on tegemist kaasasündinud eripäraga mida tuleks nö aktsepteerida. See on mõistlik seisukoht. Inimesena tuleb aktsepteerida igaühte. Kuid see ei tähenda, et nähtust ennast tuleks ühiskonnas aktsepteerida.

Ka pedofiilia on kaasasündinud eripära (pole võimalik ravida). Intsest võib olla kujundatud soov, nii nagu ka sodoomia (ja nudism).

Kõik ülalmainitud käitumised on kaasinimestele täiesti ohutud (nagu homoseksualismgi) ning võivad põhineda täiskasvanud inimeste armastusel ja kokkuleppel.

Millisel kaalutlusel peaks siis aktsepteerima homoseksuaalsust kuid mitte intsesti, sodoomiat ja nudismi? Palun selgita, sest ma tõesti ei näe sellises seisukohas loogikat. Ja ära palun hakka rääkima mingist vihakõnest. Palun.

ÖöHulkur ütles ...

Oeh.
Nii mõndagi oless viil öölda, a' kuna olle' pereinime, sis võta' sõna paari nädali peräst, ku kõrrass vabane' :) Reaalne, mitte politikaanne elo trügip vahele ;)

Triin Toomesaar ütles ...

No, ma proovin ühe korra veel -
kuigi mul on raske pidada tõsiselt võetavat arutelu inimesega, kes leiab, et homosuhe, mis on konsensusel põhinev suhe 2 täiskasvanu vahel, on võrreldav pedofiilia ja intsestiga.

Pedofiilia, erinevalt homoseksuaalsusest, on haigus ning seda saab muuseas ravida (kontrolli all hoida). Pedofiilia kätkeb endas lapse või laste seksuaalset ahistamist. Laste. Laste, kes ei teagi üldse, mis on seksuaalsus. See, et mõni onu suudab mõne lapse kommide ja kingitustega "nõusse saada", ei tähenda, et laps tegelikult seda suhet aktsepteeriks.

Intsest saab, muuseas, ka valdavalt alguse siis, kui üks osapool on alles laps. Ehk siis - taaskord, kui isegi on mingisugune "nõusolek" sellelt lapselt saadud, siis läbi manipuleerimise ning vaimse kuritarvitamise, mis ei ole aktsepteeritav. Kui intsest tõepoolest saab alguse 2 mõistusliku täiskasvanu vahel, siis tehku, mis tahavad - aga kas selliseid olukordi on? Üldjuhul intsesti ohver lõpuks ikkagi põgeneb selle ebanormaalse ja tihti vägivaldse suhte eest.

Kuidas saab sellises kontekstis isegi võrrelda homoseksuaalsust pedofiilia ja intsestiga? Kuidas saab väita, et pedofiilia ning intsest on kaasinimestele ohutud, kui üht osapoolt põhimõtteliselt vägistatakse, kuritarvitatakse? Anna andeks, aga mina ei näe sinu seisukohtades loogikat, vaid puhast ja põhimõttelist sallimatust ühe inimrühma vastu, mille kinnituseks sa siis argumente välja mõelda püüad.

Sa ütled, et homoseksuaalsust ei tohiks ühiskonnas aktsepteerida. Mis me siis teeme? Paneme nad vangi? Saadame raviasutusse? Keelame neil väljas käia? Mis põhjusel? Ja mida see sinu jaoks paremaks muudaks? Nad on endiselt olemas, see ei kustuta nende olemasolu. "Probleem" säilib.

Tegemist on inimestega, kelle seksuaalseid eelistusi ei saa muuta - neid inimesi on arvukalt. Arvukamalt, kui sa ilmselt arvad. Ja nad (igaks juhuks rõhutan - täiskasvanud!) leiavad teineteist üles ning armuvad ja armastavad. Konsensuslikult. Miks peaks sellist asja keelama?

Igatahes, ma tänan visaduse eest - mu kogemus sel teemal debateerida on nüüd oluliselt suurem.

Anonüümne ütles ...

Sinu eeldused on valed. Sa demoniseerid intsesti ja pedofiiliat (nii nagu demoniseeriti homosid).Vastukaaluks idealiseerid sa homosid. Samuti kasutad sa tõdesid a priori: (Kuidas saab sellises kontekstis isegi võrrelda homoseksuaalsust pedofiilia ja intsestiga? Kuidas saab väita, et pedofiilia ning intsest on kaasinimestele ohutud, kui üht osapoolt põhimõtteliselt vägistatakse, kuritarvitatakse?)

Jutt, et homoseksualism pole haigus toetub ühele vasakpoolsete ideoloogide koostatud poliitilisele seisukohavõtule. Kultuuritraditsioon, mis homoseksualismi normaalsusena eitab on aga aastasadade pikkune (ega vist setudki homosid salli? Ilmselt on setud seega homofoobid ning nende kultuurilised järeldused väärad?)

Ühiskondlik mitteaktsepteerimine ei tähenda vägivalda või rõhumist vaid seda, et homoseksuaalset suhet ei tunnistata kui normaalsust vaid justnimelt eripära, kõrvalekallet tavalisest.

Ma oletan nüüd, et sa otsid oma tulevasele pojale elukaaslast ka poiste seast?

Kordan uuesti -pedofiilia on ARMASTUS laste vastu (nagu homo tunneb armastust teise mehe-naise vastu). See armastus võib olla platooniline ja mitteahistav (ka homod imetlevad noori poisse).

Intsest on samuti ARMASTUS oma lähisugulase vastu. Ja pole mõtet seda siduda väitega mingist vägivallast ja ahistamisest.

Sodoomia on ARMASTUS mitme inimese vastu korraga.

Ole järjekindel ja seisa oma väidete taga. Intsest, sodoomia ja pedofiilia on sama normaalsed nagu homoseksulaism.

Mis puutub pedofiilide ohjeldamisse, siis on samasugust ohjeldamist praktiseeritud ka homode peal. Ka vägistajaid saab ohjeldada. Kõiki saab ohjeldada. See pole üldse point.

Point on see, et kui sa ütled, et homoseksualism on normaalne, pad sa tunnistama normaalseks ka ülejäänud nn eripärad.

Kuid ma kaldun arvama, et sa tahad uskuda seda mida sa tahad uskuda. Selletõttu ongi sinu puhul tegemist usuküsimuse ja mitte teadusele või tõsiasjadele põhineva küsimusega.

Triin Toomesaar ütles ...

Hea Anonüümne, tänan sind arvamuse avaldamise eest.