Pühapäev, 26. juuni 2011

See, millest ei räägita ehk tegelik maksukoormus

Valitsuserakonnad Ansipiga eesotsas on ikka hõisanud, et meil on madalad ühetaolised maksud, mida kogu maailm tegelikult salaja endale eeskujuks võtnud on. Reaalsus on aga see, et Eestis on üks Euroopa suurimaid tegelikke maksukoormuseid – tulumaks on küll võrdselt madal kõigile (sealjuures on võit suurim just eliitklassi jaoks), tõepoolest, aga siia juurde panna kõrge sotsiaalmaks (mida - olgu - n.ö maksab tööandja) ning üüratu käibemaks, pluss mitmed kõrged aktsiisid. Teisisõnu – populistliku tulumaksulangetamisega ning hea samariitlase mängimisega on Ansip tuima näoga vaesemat ning keskklassi nöörinud. Tänasel päeval on sellele tähelepanu juhtimas ka euroliidu juhtkonda ühendav Euroopa Ülemkogu.

See on tuntud tõde, et kaudsete maksude (nt mh käibemaks ning aktsiisid) tõstmisega tehakse liiga just vaesematele inimestele. Meie valitsus seda oma retoorikas aga välja ei too – sest just madal tulumaks on see, mille abiga kogu ühiskond õitsiline saab. Aspekt, et miinimumpalka saav inimene on tänasel päeval sunnitud kogu oma palga esmavajaduste rahuldamiseks ära tarbima ning selle tarbimise eest riigile lõivu maksma (käibemaks + kütuseaktsiis, mis lisaks bensiinihinnatõusule kajastub ka kaupade ja teenuste hindades jne), ent kõrgemat palka saav isik saab mh raha säästudeks kõrvale panna (selle pealt makse ei koguta), sõita Soome ostlema (jah, seal on hinnad odav
amad kui Eestis) ning maksta sealne madal toiduainetekäibemaks hoopis Põhjanaabrite riigieelarvesse jne. Protsentuaalselt maksab vaene eestlane riigile oma tuludest rohkem tagasi kui rikas - "aga tulumaks on meil madal!" See, et ühiskond üha enam kihistub, vaesed jäävad vaesemaks ning rikkad saavad rikkamaks, pole probleem. Kui eeltoodud artiklist on võimalik lugeda, et EL-i liidrid meie „mitteeliiti“ nöörivat maksusüsteemi kohendada soovitavad, siis Ansip oma põgusas ülevaates sellest isegi ei piuksata. Ja siis me küsime, miks lähevad inimesed Soome koristajateks, ehitajateks jm lihttöölisteks. Sest kokkuvõttes jääb Soome „jubekõrgeid makse“ tasudes ikkagi proportsionaalselt rohkem raha kätte kui Eestis ja sealjuures saab edasi elada Soome standardi järgi...

Kas valitsus reageerib Euroopa soovitustele? Kas tõstetakse nt tulumaksuvaba miinimumi? Kas muudetakse tulumaks astmeliseks? Kas viiakse toiduainete käibemaks 5%-le või vähemalt 9%-legi? Või vaikitakse, jätkatakse tulumaksu langetamist, kaudsete maksude tõstmist, jõuka eliidi poputamist ning madalapalgaliste ja keskklassi tegeliku maksukoormuse kasvatamist?

19 kommentaari:

autor ütles ...

Kes on see tark, kes arvab ära, kustmaalt "rikastel" (loe: palju teenivatel) on odavam veidi sebida ja oma tulud kusagil Kaimanisaartel vms välja võtta. Võiks ju arvata, et noh proovime, kompame piire. Aga kui piir on käes ning raamatupidamislikud ja juriidilised sammud astutud, siis tagasiteed ei ole. Ja on AS EV ilma "rikaste" tulu- ja sotsmaksust. Vormistatakse end Eestis min. palgaga tööle haigekassa tarvis ja ...

Triin Toomesaar ütles ...

Kui kõrgepalgaline lahkub riigist pelgalt 3% suurema tulumaksu tõttu, siis head teed tal minna. Ei tea, kas peaks riigiasju ikka ajama ajendatult pidevast hirmust, et äkki rikkad lähevad ära? Ei lähe. Lähevad võib-olla üksikud, mis kokkuvõttes midagi ei muuda. Tänasel päeval püsib meie eelarve niigi madalapalgalistel ning nõrgal keskklassil.

N.ö rikkaid nöörivatest riikidest on end madalate-maksude-Eestisse ümber kirjutanud väga vähesed ning sedagi tõenäoliselt mitte maksude tõttu. Miks on põhjust arvata, et kui otsesed maksud Eestis oleks kõrgemad kui seni, meie inimesed ära minema hakkaks?

Veel - Eestis on kõrgepalgalisi vähe, madalapalgalisi kordades rohkem, mistõttu on kummastav kirjutada seaduseid ning teha maksupoliitilisi otsuseid just esimesi silmas pidades. Praegu põgeneb (just nimelt!) Eestist suur hulk madalapalgalisi inimesi naaberriikidesse seetõttu, et (kaudne) maksukoormus on liiga suur ja hakkab igapäevaelamist segama.

ÖöHulkur ütles ...

Ilmsest' suhtlen imelike inemistega, a' mu tutvusringkonnast om pallu rahvast tagasi Eestide tulnu', kuna vällämaal om elo kallimbakski osutunu'. Massu' omma üits asi, a' elämine ku säänne hoopis kedägi muud...
Siin saab elädä küll, küssa om sebimisoskusen.

Triin Toomesaar ütles ...

Õks vällämaal ja vällämaal om kah vahe seeh - Suurbritannias on ilmselt kallim ja keerulisem elada kui nt Soomes. Sebimisoskuse-retoorikat võiks ka siinkohal kasutada - saab elada küll, kui oskad! Reaalsus kipub olema selline, et nii mõneski valitsuse poolt kõrgemaksuliseks tituleeritud "Vällämaal" jääb palgaraha inimesele lõpuks ikkagi oluliselt rohkem kätte ja kulutada ning elustandard on sellevõrra kõrgem.

ÖöHulkur ütles ...

Mia ntx ei a'a kõrget elostandardit takan, pigemb lähtu' Daodejingi tarkuseteräst: õnnis jätab üleliigse.
Tuu algap pisiasjust.
Näitusess tuu raal, millega mia hetkel seda kommi kirota', es ole kunagi sisäldänü' Pi$ipehmid Aknid. Alguksest saate Linuxi pääl olnu' - hunnikas pappi nigu karmanist ülesse löütü'.

Me eläme nähtäväste eri reaalsuksin.

Triin Toomesaar ütles ...

Ilmselt elamegi. See reaalsus, millega mina kokku puutunud olen, on reaalsus, kus inimesed samuti kõrget elustandardit taga ei aja, vaid soovivad lihtsalt inimväärselt elada. Linux või Microsoft on siinkohal väikesed elustandardi(eelistuse) näitajad. On inimesi, kellel pole kumbagi, sest raali pole.

ÖöHulkur ütles ...

Nih, lassi' nüit naa' eelmainitu' tagasitulnuka' omkuse selgemba pääga üle ja mes selgus... Kummalidsel kombel om inämbus tagasi tulnu' just Soomest :P
Sest paradiisil omma varjokülje'.

Muusääs, nakse tunduma, et medel mõlembal om tegelt samma reaalsus, aint et läheneme asjale eri otstest.
Tuu "inimväärne elämine" om ka absull suhteline. Tsiteeriden J.M.K.E. lugulaulu: "Kui Peugeot on perse all ja hambaid põletab Pall Mall, siis arvab Eesti kamalõug, et ta on mingi Lääne tõug" - säänne om inämbuse arvusaam inimväärsest elost.

Ise mia ei oma näitusess autut egä kavatsegi hanki' - mul pole toda taris. Hädäkõrral, ku miäkit vedädä om, lövväp iks mõne lolli.
Ja mölafoni pääle kulup vanan rahan arvestaden tsirka 50 eeku kuun - suhtlen inemistega rohkemb otse, äärmidsel juhul netin.
Mölafon isi ka... Nokia 2100 :P Miäkist nutifoni ei taha pääle massteski.
Tiiä' ka inemisi, kes om mobla vai näitusess teleka är visknu', sest muutus mõttetuss ajaraiskajass.

Nii et - absoluutne tõde om tuu, et absoluutset tõde poleki olleman...

Unknown ütles ...

Mulle ei meeldi üldiselt see vasakpoolsete rumal retoorika rikad-vaesed jms. Üldjoontes sinu artikkel aga meeldis, seetõttu ka dubleerisin enda blogisse, kuskohast Eesti Elu kanadast ta üles korjas. Arvasin, et tahad teada, link: http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=32696

Kui huvitab võid kirjutada teoloog@gmail.com, eks siis pikemalt. Praegu niipalju, et tegu ei ole rikaste vaeste vastuoluga vaid poliitoligarhia hea äraelamise sooviga, mis valitseb terves Euroopas ja maailmas ning mille kõige jälgim vorm on Eesti REF ja IRL, viimase isamaalisusest ei ole enam haisu ka järgi. Ole hoitud!

Rents ütles ...

Hulkur, Soome ongi minu meelest selline koht, kuhu enamus inimesi teadlikult ajutiselt läheb. St ma küll ei tea kedagi, kes olekski tahtnud hirmsasti Soome elama jääda, sest Soome on ju ikkagi... Soome... No ei ole kuidagi väga meelitav. See-eest on Euroopas hulk teisi riike, kus nii elatustase kui üldmulje ja "elamiskõlblikkus" ühtviisi meeldivad on. :D

ÖöHulkur ütles ...

Rents, mia ei läess mujale Jewroopade ka, esiki ku kiäki pääle massass... Krt, mind om esiki Ameerikade moositu' - nu es tahtnu' sinna lollidemaale.
Eestin om vabadust rohkemb ku inämbikun mujal maailman... Võtame vai tolle, et kalale tahass mennä... Tutva kalamihe' piävä vällämaal innäst kadalipust läbi närima, et saass üte ahuna kätte. Siinpuul iks viil vabu jõeääri ja järvi ilma "Eramaa, tulistan hoiatamata!" sildita lövväp. Pisiasi nigu, a' säändsid pisiasju om muidki...

ÖöHulkur ütles ...

edit: nu oki, turistina või' jo koskile minnä, a' elämä - nu andke andess...

Triin Toomesaar ütles ...

Hea Veiko, tõepoolest, teatavat oligarghianooti on Eestis üha enam tunda - sellega olen nõus! Sellist ressursside kitsa eliidi kätte koonda(u)mist on kohati lausa piinlik jälgida. Mingil määral on aga Eestis ka see klassikaline rikkad-vaesed-vastuolu olemas (ning lausa taastootmises) - ühest küljest kasutab valitsus seda retoorikat lihtsalt oma otsuste ja tegude õigustamiseks, teisest küljest on nimetatud lõhe ka silmaga üha nähtavam. Lääne-Euroopas, tõsi, on see klassikaline konflikt üha tähtsusetum ja siin tulevad mängu juba muud "lõhed" a la materiaalsed versus postmateriaalsed väärtused jne. Eestis on inimesel tihti vaja kõvasti võidelda, et üldse ellu jääda ning mingisuguseid postmateriaalseid väärtuseid materiaalsetest eristama hakata...

Hulkur, eks igal pool elamisel on oma võlud ja valud - on su elukoht siis Eesti, Soome või Prantsusmaa, Tallinn, Saatse või Kuressaare. Tänase päeva reaalsus on see, et Soomes saab koristaja kõvasti üle Eesti keskmise ning elab ilusti Helsinki äärelinnas ära; mõistliku tarbimise korral jääb raha ülegi, et kodumaale 1-2 korda kuus sööki vedada (Eestist osta on liiga kallis!). Võid sa kindlalt öelda, et su tagasitulnud tuttavad tulid tagasi just selle pärast, et välismaal liiga kallis elada oli? Ehk tahtsid nad lihtsalt koju või olid põhjused mujalgi. Soome ja iga teise võõrparadiisi üks varjukülgi on nt see, et sa oled sealse riigiaparaadi jaoks ikkagi võõras - ei ole oma; mingil määral aitab Soome kodakondsuse võtmine, aga üldjuhul ülelahe minejad seda ju ei tee. Ka liigvõõras kultuur võib lõpuks tagasi koju ajada - ka ise olin pärast 5 Brüsseli-kuud valmis kasvõi jala tagasi koju marssima. Praegu aga - läheks võimalusel sinna ehk uuestigi tagasi.

Lõpuremargiks: Peugeot-ja-Pall-Malli-tüüpi inimväärsust tagaajajaid on Eestis ikkagi vähe... sedagi pigem keskklassi jõudnud uus"rikaste" hulgas. Praegu kipub inimeste igapäevaelu pigem valiku poole, kas osta lapsele uued püksid või lubada endale hambaravi...

ÖöHulkur ütles ...

Triin, nigu ma ennestki ütli - pisiasjad! Nonde tutvatega ole' kõnõlnu' ja na' väistivä' just, et kallis olli elädä. Esiki ääreliinan. EGÄ pisiasi massap!
Rohkemb ku Eestin joba. Kodoigatsus om ka mudugist üits põhjus. Eesti om OMA, olgu riigi vai pääliina eesotsan paraviisi määnne luuser tahes. Politikaani' tulleva' ja lähvä', Eestimaa om iks oma kotuse pääl.

Muidex, söögist - mõtli' tan vähäkse ja kalkuliirse' - ole'i kedägi kallis, lissalt inemise' omma täämbäsel päiväl laiskuse ja õpitu' abituse küüsin. Mes te ukerdate sääl liinakivide pääl, marss maale tuhlist kasvatama! Meitel omma oma juurika' kääperäst, moosist rüükmädä. Tolle arvelt jääp kõvast' pappi üle...

Rents ütles ...

Triin, see et pärast viit kuud tekib tahtmine kasvõi jalgsi koju roomata, on klassika ja täiesti normaalne - umbes aasta on kohanemisperiood, sealjuures esimesed kuud on enamasti eriti fun, ca 5.-8. kuu tuleb nö tagasilangus ja suur koduigatsus ja pärast seda alles hakkab inimene asja juba kainema pilguga vaatama ja end nö koduselt tundma.

Rents ütles ...

Muide, igaks juhuks küsin, kas inimesed on küsinud luba su blogi lihtsalt edasi kopeerimiseks?

Avastasin, et see postitus on nii usuhullu (see, kes enamuse ajast rändib sellest, et homoseksuaalsus võiks ikka keelatud olla) blogis (http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/2011/06/triin-toomesaar-see-millest-ei-raagita.html), kui ka Matti Ilvese (see rahvuslane) omas (http://rahvuslane.blogspot.com/2011/06/triin-toomesaar-see-millest-ei-raagita.html). Arusaadav, kui sa tahadki seda levitada, lihtsalt huvitav oleks teada, kas neil inimestel loa küsimiseks piisavalt kombeid on, seda enam, et viimane polnud isegi viidanud otse sinu blogile, vaid ainult Veiko Rämmelile.

Rents ütles ...

Mhmh, pika taibuga olen, nüüd märkasin, et Veiko oli öelnud küll, et võtab. Nii et pigem rahvuslase kohta käib mu küsimus.

heinaküünik ütles ...

Ma ei saagi nüüd täpselt aru. Blogiomanik on pealtnäha arukas tütarlapats, aga nähtavasti Pealinna, Õhtulehe ja muude sopakate poolt ülehaibitud üksikjuhtumite mõju all. Kaastunne (ja ilma mingi irooniata).
No kuidas saab võrrelda võrreldamatut - lapsele püksid või endale hambaravi? Need on ju eri kaalukategooriates. Korralikud püksid saab ka kaltsukast mõistliku hinnaga, aga arsti juures maksa hingehinda juba sellegi eest, et julged üldse uksest sisse astuda.

Muide, Tartu vaestelgi on nii hambad ravitud kui lapsed püksitatud. Pole nad vaesed ühtigi. Ju siis need tõeliselt vaesed (põhjakiht) on kõik Tallinnasse kolinud? Loodavad ilma tööd tegemata saada tohletanud kartuleid, pehkinud halge, tasuta bussisõitu ja Burešinilt isiklikult õnnesoovikaardi koos 500-eurosega.

Olgu ka öeldud, et olen üks neist ÖöHulkuri mainitud välismaalt naasnutest. Võin seega oma kogemustest lähtudes öelda, et ta on siin puhast tõtt kõnelenud sealse kalli elu kohta.

Triin Toomesaar ütles ...

Rents, tänan tähelepanelikkuse eest. Ega otseselt luba ei küsinud kumbki - Veiko hiljem mainis ning viitas oma ajaveebis esialgsele õigele allikale ehk minu blogile, mis on tegelikult okei. Matti Ilvesele tutvustasin täna veidi head blogimistava.. :)

Heinaküünik, sind pean veidi kurvastama. Nimelt - kuigi minu lugemismaterjal on tegelikult küllaltki tähtsusetu teema - ma ei loe Õhtulehte ning Pealinnastki satun haruharva vaid pealkirju sirvima. Kaastunne on seega kohatu. Kas aga püksid ja hambaravi on omavahel võrreldavad, on juba detailide närimine. Asendame püksid siis töövihikutega, kui see parem variant on. Ja haigete hammaste väljatõmbamine ei ole mu hinnangul võrreldav hamba'raviga' - väljatõmbamist ravimeetodina saavad endale tõepoolest ka vaesemad lubada. See on nimelt tasuta.

Eestile on "üksikutest pisarakiskujajuhtumitest" kahjulikum see nii õõvastav-joovastav edukultus, mille valguses üritatakse endale ja teistele pähe taguda, et meie inimestel on tegelikult kõik hästi - pole siin mingit vaesust ega viletsust. "Hingavad ju! Kus probleem on?"

Mina näen, et tänasel päeval on meie maksusüsteem vähem teenivate inimeste ning - tunnistagem - lubamatult nõrga keskklassi suhtes ebaõiglane.

ÖöHulkur ütles ...

Massudest saap võimaluse piiren kõrvale hiilida. Näiteks Burešini müügimassust. Ja meenutagem ka paadimassu fiaskot :D
Paraku üten asjan om herr Hainaküinikul (tervitused talle siinkohal, rõõm nähä sind ka mujal ku mu kodokal ja uudisportaalen) õigus. Naa' vaese' tahva õnge asemel kohe kala...

Muusääs, ma piä' vist üte skeemi joonistama koskile, mis kujutap mu arvusaamist tollest, kuis mina ja austet blogijas nääme reaalsust küll eri suunist, a' samas üte sihiga... ;)